Označení:

ČSN EN 50132-5 (33 4582)

Datum vydání:

1.4.2002

Katalogové číslo:

64272

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je jednou z částí souboru norem na Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích řady EN 50132-X-X, kterou postupně zpracovává pracovní skupina WG 7 Kamerové systémy TC 79 při CENELEC. Norma stanovuje základní požadavky (specifikace) technických parametrů na přenosové systémy užívané v systémech CCTV zahrnujících vysílací zařízení, přenosový kanál a přijímací zařízení pro analogový přenos pracujících v souladu s CCIR 624-4, 625 řádků, 50 půlsnímků/s. Stanovuje také metody pro ověření splnění těchto parametrů. Vedle technických parametrů stanovuje pravidla pro zařazení přenosových zařízení pro přenos videosignálu do jedné ze čtyř tříd klimatické odolnosti v souladu s požadavky definovanými v normě EN 50130-5 včetně metod zkoušení a kritérií jejich splnění stanovených požadavků. Pro oblast elektrické bezpečnosti se odkazuje na splnění požadavků harmonizovaných norem EN 60065 nebo EN 60950. Pro oblast elektromagnetické kompatibility se odkazuje na splnění požadavků harmonizované normy EN 50081-1 a EN 50130-4. Norma je určena především výrobcům zařízení pro přenos videosignálu v systémech CCTV a dále zkušebnám pro ověřování splnění technických požadavků na tato zařízení. Navíc mohou být některé v normě uvedené metody zkoušení technických parametrů využity i montážními a servisními organizacemi jako provozní zkoušky před předáním popř. i během provozu systému CCTV na důkaz splnění parametrů přenosového systému pro přenos videosignálu.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 50132-5 (33 4582) 1.4.2002
Náhled normy: