Označení:

ČSN EN 50132-7 (33 4592)

Datum vydání:

1.4.1999

Katalogové číslo:

52613

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je českou verzí evropské EN 50132-7:1996 včetně opravy ze srpna 1997. Evropská norma EN 50132-7:1996 má status české technické normy. ČSN EN 50132 se sestává z následujících částí: Část 1: Systémové požadavky, Část 2-1: Černobílé kamery, Část 2-2: Barevné kamery. Část 2-3: Objektivy, Část 2-4: Příslušenství, Část 3: Místní a hlavní řídicí jednotka, Část 4-1: Černobílé monitory, Část 4-2: Barevné monitory, Část 4-3: Záznamová zařízení, Část 4-4: Zařízení pro okamžitý výtisk obrazu, Část 4-5: Videodetektor pohybu, Část 5: Přenos videosignálu, Část 6: (volná) a Část 7: Pokyny pro aplikaci. Poznámka recenzenta: CCTV je Closed Circuit Television, tedy uzavřený televizní okruh. CCTV systém je pak systém, obsahující kamerovou sestavu, zobrazovací a další přídavná zařízení nezbytná pro přenos signálu a obsluhu při sledování definované bezpečnostní zóny. Tato sedmá část normy stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. Cílem této normy je: a) poskytovat pracovní rámec umožňující zákazníkům, montérům a uživatelům stanovit jejich požadavky, b) pomoci projektantům a uživatelům při volbě optimální varianty zařízení, c) poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení vlastností instalovaného systému. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Funkční požadavky, kapitolu 6 - Systémová provozní kritéria, kapitolu 7 - Kritéria návrhu systému, kapitolu 8 - Instalace, kapitolu 9 - Uvedení do provozu a přejímka a kapitolu 10 - Údržba. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a B. ČSN EN 50132-7 (33 4592) byla vydána v dubnu 1999

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50132-7 (33 4592) 1.4.1999
Náhled normy: