Označení:

ČSN EN 50134-3 (33 4590)

Datum vydání:

1.3.2002

Katalogové číslo:

63997

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci". Specifikuje požadavky a zkoušky na místní jednotky a kontroléry tvořící část systému přivolání pomoci. Norma se týká místních jednotek a kontrolérů, které přijímají spuštěný poplachový signál z ručně nebo automaticky spouštěného aktivačního zařízení a převádí tento poplachový signál pro přenos do poplachového přijímacího centra (PPC/PCO) nebo příjemci poplachu. Místní jednotka a kontrolér jsou jednak oddělené jednotky nebo integrované do jedné jednotky. Tato norma nespecifikuje EMC a elektrickou bezpečnost.

Počet stran:

28

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: