Označení:

ČSN EN 50136-1-1 (33 4596)

Datum vydání:

1.6.1999

Katalogové číslo:

55340

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50136-1-1:1998. Evropská norma EN 50136-1-1:1998 má status české technické normy. (ČSN) EN 50136 se pod obecným názvem "Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení" bude skládat z následujících částí: Část 1-1 - Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy, Část 1-2 - Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 1-3 - Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 1-4 - Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-1 - Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, Část 2-2 - Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 2-3 - Požadavky na zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-4 - Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 3 - Poplachové přenosové protokoly (v přípravě), Část 4 - Indikační zařízení, (v přípravě), Část 5 - (Volná), Část 6 - (Volná) a Část 7 - Pokyny pro aplikace. Účelem této normy je stanovit všeobecné požadavky na provedení, spolehlivost a bezpečnostní charakteristické znaky poplachových přenosových systémů a zajistit jejich vhodnost pro použití v různých typech poplachových systémů. V této souvislosti stojí za pozornost definice v čl.4.3: Poplachový systém (alarm system): Elektrická instalace, která reaguje na ruční nebo automatickou detekci přítomnosti nebezpečí. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Předmět normy, kapitolu 4 - Definice, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Požadavky na systém, kapitolu 7 - Ověření znaků provedení, kapitolu 8 - Dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN EN 50136-1-1 (33 4596) byla vydána v červnu 1999

Počet stran:

20

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: