Označení:

ČSN EN 50136-2-2 (33 4596)

Datum vydání:

1.6.1999

Katalogové číslo:

55346

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50136-2-2:1998. Evropská norma EN 50136-2-2:1998 má status české technické normy. (ČSN) EN 50136 se pod obecným názvem "Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení" bude skládat z následujících částí: Část 1-1 - Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy, Část 1-2 - Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 1-3 - Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 1-4 - Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-1 - Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, Část 2-2 - Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 2-3 - Požadavky na zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-4 - Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 3 - Poplachové přenosové protokoly (v přípravě), Část 4 - Indikační zařízení, (v přípravě), Část 5 - (Volná), Část 6 - (Volná) a Část 7 - Pokyny pro aplikace. Účelem této (stručné) části normy je stanovit znaky provedení zařízení v přenosových poplachových systémech, využívajících vyhrazené přenosové poplachové cesty, k zabezpečení jejich použitelnosti a kompatibility s různými druhy poplachových systémů. (Poplachový systém (alarm system) je definován v čl.4.3 ČSN EN 50136-1-1.) Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Předmět normy, kapitolu 3 - Normativní odkazy, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na systém a kapitolu 6 - Zkoušky. ČSN EN 50136-2-2 (33 4596) byla vydána v červnu 1999

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN 50136-2-2 (33 4596) 1.6.1999
Náhled normy: