Označení:

ČSN EN 50152-1-ed.2 (33 3580)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81296

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro střídavé jednofázové jednopólové vypínače navržené pro vnitřní nebo venkovní pevná trakční zařízení, která pracují při kmitočtech 16,7 Hz a 50 Hz v trakčních soustavách s UNm nad 1 kV do 52 kV. Platí také pro dvoupólové vypínače, pokud jsou zapojeny následujícím způsobem: jeden pól napájí přívod k trakčnímu vedení tratě, druhý pól napájí přívod k zesilovacímu vedení, které vede souběžně podél stejné tratě a které v pravidelných vzdálenostech v kombinaci s autotransformátory zvyšuje trakční napětí. Střed tohoto obvodu je spojen se zemí. Platí i pro pohony vypínačů a pro jejich pomocná zařízení.

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 50152-1-ed.2 (33 3580) 1.7.2008
Náhled normy: