Označení:

ČSN EN 50152-2-ed.2 (33 3580)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81298

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro střídavé jednofázové jednopólové odpojovače, uzemňovače a spínače (odpínače a spínače pro všeobecné použití), navržené pro vnitřní nebo venkovní pevná trakční zařízení, která pracují při kmitočtech 16,7 Hz a 50 Hz v trakčních soustavách s UNm nad 1 kV do 52 kV. Tato norma platí také pro dvoupólové odpojovače, uzemňovače a spínače (odpínače a spínače pro všeobecné použití), zapojené následujícím způsobem buď tak, že: a) jeden pól napájí přívod k trakčnímu vedení tratě, druhý pól napájí přívod k zesilovacímu vedení, které vede souběžně s tratí, a které se v pravidelných vzdálenostech v kombinaci s autotransformátory používá pro zvyšování trakčního napětí nebo b) dva póly odpojovače, uzemňovače nebo spínače (odpínače nebo spínače pro všeobecné použití) jsou zapojeny do série, aby bylo zajištěno bezpečné oddělení (t.j. dvě vypnutí v sérii).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50152-2-ed.2 (33 3580) 1.7.2008
Náhled normy: