Označení:

ČSN EN 50293 (33 3591)

Datum vydání:

1.12.2001

Katalogové číslo:

62705

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma výrobku pro požadavky EMC platí pro systémy silniční dopravní signalizace. Výrobky spadající do rozsahu platnosti této normy jsou systémy silniční dopravní signalizace a dopravní zařízení zahrnující například signalizační zařízení a dopravní značky, řadiče a jejich kryty, nosné konstrukce, vzájemná propojení, vedení, detektory vozidel, monitorovací zařízení, elektrické napájení. Systémy silniční dopravní signalizace pracující spolu s jinými systémy, například veřejným osvětlením, drážními systémy, musí též vyhovovat odpovídajícím normám a nesmí snižovat bezpečnost všech těchto zařízení. Zařízení centrálního dispečinku nespadá do této normy. Zařízení s radiokomunikační funkcí musí také odpovídat Evropským normám ETSI.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 50293 (33 3591) 1.12.2001
Náhled normy: