Označení:

ČSN EN 50341-1 (33 3300)

Datum vydání:

1.11.2002

Katalogové číslo:

65221

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (995.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická venkovní vedení s jmenovitým napětím nad 45 kV AC a jmenovitým kmitočtem do 100 Hz. Tato norma stanovuje všeobecné požadavky, které se musejí dodržet při navrhování a stavbě nových venkovních vedení s cílem zajistit, aby vedení vyhovovalo svému účelu se zřetelem na bezpečnost osob, údržbu, provoz a prostředí. POZNÁMKA 1 - Rozsah použití této normy pro stávající venkovní vedení je v každé zemi předmětem požadavků národních normativních aspektů (NNA), aplikovaných v této zemi. POZNÁMKA 2 - Tato norma neplatí pro navrhování a stavbu venkovních vedení s izolovanými vodiči, kde vnitřní a vnější nejkratší vzdálenosti mohou být menší než vzdálenosti uvedené v této normě. Všechny ostatní požadavky normy mohou být pro vedení s izolovanými vodiči použity. Je-li to nutné, požadavky na vzdálenosti mohou být uvedeny v národních normativních aspektech. POZNÁMKA 3 - Tato část normy je použitelná pro zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) a pro fázové vodiče s optickými vlákny (OPCON). Norma se však nevztahuje na telekomunikační systémy, které se používají na venkovních přenosových vedeních buď jako kabely, upevněné na vodičích a/nebo zemnicích lanech silových vedení (například navinuté, ...), nebo jako samostatné kabely, upevněné na podpěrných bodech silového vedení, například dielektrické samonosné kabely (ADSS), nebo na telekomunikační zařízení, montovaná na jednotlivé podpěrné body silového vedení. Je-li to nutné, požadavky mohou být uvedeny v národních normativních aspektech. Tato norma se nevztahuje na: a) Venkovní elektrická vedení uvnitř uzavřených elektrických provozoven, definovaných v HD 637, b) trakční vedení elektrických drah

Počet stran:

198

Mám zájem o normu ČSN EN 50341-1 (33 3300) 1.11.2002
Náhled normy: