Označení:

ČSN EN 50423-1 (33 3301)

Datum vydání:

1.9.2005

Katalogové číslo:

73613

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se zabývá podmínkami a způsobem navrhování venkovních vedení se střídavým napětím v rozsahu od 1 kV do 45 kV včetně. Svým obsahem navazuje na ČSN EN 50341-1, kterou doplňuje a upravuje pro uvedený rozsah napětí. Norma obsahuje obecné požadavky a postupy související s určením zatížení a způsobem dimenzování jednotlivých prvků venkovních vedení. Konkrétní hodnoty a postupy jsou uvedeny v NNA zpracovaných jednotlivými členskými zeměmi (ČSN EN 50423-3) a příslušné projektové specifikaci. Přehled zpracovaných NNA se uvádí v ČSN EN 50423-2

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 50423-1 (33 3301) 1.9.2005
Náhled normy: