Označení:

ČSN EN 50438 (33 0127)

Datum vydání:

1.10.2008

Katalogové číslo:

81975

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma uvádí technické požadavky pro připojení a provozování pevně instalovaných mikrogenerátorů a jejich ochran, bez ohledu na primární zdroje energie mikrogenerátorů pracujících paralelně s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí, které se týkají zařízení s fázovým proudem do 16 A včetně, jednofázově nebo vícefázově o fázovém napětí 230/400 V nebo 230 V (mezi fázovými vodiči). Tato evropská norma je určena pro instalace zejména na vnitřním trhu.

Počet stran:

50

Mám zájem o normu ČSN EN 50438 (33 0127) 1.10.2008
Náhled normy: