Označení:

ČSN EN 55015-ed.3 (33 4215)

Datum vydání:

1.6.2007

Katalogové číslo:

78726

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro emise rušení (šířené zářením nebo vedením): - z každého osvětlovacího zařízení jehož základní funkcí je generování a/nebo rozvádění světla určeného pro osvětlovací účely, a určeného bud´ k připojení na nízkonapěťové napájení nebo k provozu z baterie; - z osvětlovacího dílu víceúčelového zařízení, jehož jednou ze základních funkcí je osvětlování; - z nezávislého pomocného zařízení výhradně určeného k použití spolu s osvětlovacím zařízením; - ze zařízení se zdrojem ultrafialového nebo infračerveného záření; - z neonových reklamních návěstí; - z pouličního osvětlení, určeného pro venkovní použití; - z osvětlení v dopravě (instalovaného v autobusech, vlacích atd.). Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz. Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každé kapitoly/normy pro příslušnou funkci v provozu. Meze v této normě byly stanoveny na základě pravděpodobnostní báze, aby se dosáhlo potlačení rušení v ekonomicky přijatelných mezích, při současném dosažení ochrany rádiového příjmu a elektromagnetické kompatibility. Ve výjimečných případech lze požadovat doplňková ustanovení

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 55015-ed.3 (33 4215) 1.6.2007
Náhled normy: