Označení:

ČSN EN 55016-1-2 (33 4210)

Datum vydání:

1.8.2005

Katalogové číslo:

73599

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru ČSN EN 55016-1 je základní normou, které stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních rušivých napětí, proudů a polí v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 1 GHz. Specifikace pro pomocná zařízení se vztahují na: umělé sítě, proudové a napěťové sondy a vazební členy pro injektáž proudu do kabelů. Požadavky této publikace musí být splněny na všech kmitočtech a při všech úrovních vysokofrekvenčních rušivých napětí a proudů v rámci měřicích rozsahů měřicího zařízení CISPR.

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN EN 55016-1-2 (33 4210) 1.8.2005
Náhled normy: