Označení:

ČSN EN 55022-ed.3 (33 4290)

Datum vydání:

1.11.2011

Katalogové číslo:

89357

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se požije pro zařízení informační techniky (technologie) (ITE). Jsou uvedené postupy pro měření úrovní nežádoucích signálů generovaných zařízeními ITE a dále jsou stanoveny meze v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz jak pro zařízení třídy A, tak třídy B. Na kmitočtech, pro které nejsou uvedeny meze, se nemusí měření provádět. Účelem této normy je stanovení jednotných požadavků na úrovně vysokofrekvenčního rušení zařízení zde specifikovaných, stanovení mezních úrovní, popsání měřicích metod a standardizování provozních podmínek a interpretace výsledků

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN EN 55022-ed.3 (33 4290) 1.11.2011
Náhled normy: