Označení:

ČSN EN 55024-ed.2 (33 4289)

Datum vydání:

1.9.2011

Katalogové číslo:

88903

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky, zajišťující odpovídající úroveň vlastní odolnosti tak, aby zařízení ve svém okolním prostředí pracovalo způsobem, jak je mu určeno. Definují se požadavky na zkoušení odolnosti zařízení spadajícího do předmětu normy, co se týče rušení spojitého i tranzientního a vyzařovaného, včetně elek-trostatických výbojů (ESD)

Počet stran:

44

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: