Označení:

ČSN EN 55103-1-ed.2 (33 4292)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

86091

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma pro požadavky EMC na vyzařování platí pro profesionální audio, video a audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení definované v 3.6, které jsou určeny k použití v prostředích popsaných v kapitole 4. To zahrnuje digitální přístroje definované v 3.5 a podsestavy, viz 6.3. Neberou se v úvahu poruchové stavy zdrojových nebo rušených přístrojů. Přístroje definované v 3.4, 3.5 a 3.6 lze provozovat s jakýmkoliv napájecím zdrojem. Cílem této normy je definovat meze a metody měření pro přístroje definované v rozsahu platnosti ve vztahu k trvalým a přechodným rušením, šířeným vedením a vyzařovaným. Tyto požadavky představují základní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Tato norma neplatí pro: spotřebitelské přístroje, přístroje specificky navržené pro bezpečnostní systémy a přístroje určené k vyzařování elektromagnetické energie pro radiokomunikační účely

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 55103-1-ed.2 (33 4292) 1.6.2010
Náhled normy: