Označení:

ČSN EN 60079-0-ed.3 (33 2320)

Datum vydání:

1.3.2010

Katalogové číslo:

84887

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách. Pokud není jinak uvedeno v jedné z norem, které doplňují tuto normu, jsou elektrická zařízení, vyhovující této normě, určená pro použití v nebezpečném prostoru, ve kterém jsou výbušná atmosféry přítomny za normálních atmosférických podmínek: teplota -20 °C až +60 °C; tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar); a vzduch s normálním obsahem kyslíku 21 %. Použití elektrického zařízení mimo tento rozsah atmosférických podmínek vyžaduje speciální úvahy a může vyžadovat dodatečné hodnocení a zkoušky. Norma neuvádí požadavky na bezpečnost jiné než ty, které jsou přímo spojeny s nebezpečím výbuchu. Ostatní zdroje iniciace, jako jsou adiabatická komprese, rázové vlny, exotermické chemické reakce, samovznícení prachu, otevřený oheň, horké plyny/kapaliny nejsou touto normou pokryty. Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní typy ochrany: IEC 60079-1: Plyn - Pevný závěr "d"; IEC 60079-2: Plyn - Závěr s vnitřním přetlakem "p"; IEC 60079-5: Plyn - Pískový závěr "q"; IEC 60079-6: Plyn - Olejový závěr "o"; IEC 60079-7: Plyn - Zajištěné provedení "e"; IEC 60079-11: Plyn - Jiskrová bezpečnost "i"; IEC 60079-15: Plyn - Typ ochrany "n"; IEC 60079-18: Plyn a prach - Zalití zalévací hmotou "m"; IEC 61241-1: Prach - Ochrana krytem "tD"; IEC 61241-2 (IEC 61241-4): Prach - Závěr s vnitřním přetlakem "pD" IEC 61241-11: Prach - Jiskrová bezpečnost "iD". Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní zařízení: IEC 60079-25: Elektrická zařízení pro výbušné plynné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné systémy IEC 60079-26: Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany zařízení (EPL) Ga IEC 60079-27: Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření IEC 62013-1: Přilbové svítilny pro použití v dolech s výskytem metanu - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu IEC 60079-30-1: Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky. Norma, společně s dalšími normami uvedených výše, neplatí pro konstrukci: - elektrických zdravotnických zařízení; - odpalovacích strojků; - zkušebních zařízení pro odpalovací strojky a - odpalovací obvody

Počet stran:

92

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: