Označení:

ČSN EN 60079-31 (33 2320)

Datum vydání:

1.5.2010

Katalogové číslo:

85683

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro elektrická zařízení chráněná závěrem a omezenou teplotou povrchu, která jsou určena pro použití ve výbušné atmosféře s prachem. Stanoví specifické požadavky pro navrhování, konstrukci a zkoušení elektrických zařízení. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v ČSN EN 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost. Norma neplatí pro prachy výbušnin, které k hoření nepotřebují vzdušný kyslík, ani pro pyroforické látky. Norma neplatí pro elektrická zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a těch částech povrchových instalací v dolech, která jsou ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Norma nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů z prachu

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-31 (33 2320) 1.5.2010
Náhled normy: