Označení:

ČSN EN 60204-31 (33 2200)

Datum vydání:

1.6.2000

Katalogové číslo:

58320

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60204-31:1998. Evropská norma EN 60204-31:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 204-31:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato část (ČSN) EN 60204 je určena k použití spolu s (ČSN) EN 60204-1:1992. Pokud v této části 31 není uveden příslušný článek části 1, znamená to, že tento článek platí v použitelném rozsahu. Tam, kde je v této části uvedeno "Doplňuje se", "Mění se", "Nahrazuje se", příslušný text části 1 se odpovídajícím způsobem upravuje. Tato třicátá první část EN 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení v šicích strojích, jednotkách a systémech, které jsou zvlášť konstruovány pro profesionální použití v oděvním průmyslu. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení stroje ke zdroji elektrické energie. Tato část normy platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz. Tato norma nezahrnuje všechny požadavky (jako jsou ochranná zařízení, blokování, řízení), která jsou nutná pro ochranu osob před jinými než elektrickými riziky a která jsou předepsána v jiných normách. Tato část platí pro šicí jednotky a systémy, které jsou instalovány v suchých a čistých prostorách a které zpracovávají suchý šicí materiál, jako je tomu v oděvním průmyslu. Pokud jsou šicí jednotky a systémy používány v jiných než suchých a čistých prostorách, mohou být nutná přísnější opatření, která je třeba dohodnout. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Připojení zdrojů, hlavní vypínač a přístroje pro vypínání, kapitolu 6 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 7 - Ochrana (jištění) zařízení, kapitolu 8 - Pospojování, kapitolu 9 - Řídicí obvody a řídicí funkce, kapitolu 10 - Komunikační zařízení pro spojení obsluhy se strojem a řídicí přístroje umístěné na stroji, kapitolu 11 - Řídicí rozhraní, kapitolu 12 - Elektronické zařízení, kapitolu 13 - Řídicí zařízení: umístění, montáž a kryty, kapitolu 14 - Vodiče a kabely, kapitolu 15 - Vedení, kapitolu 16 - Elektrické motory a přidružená zařízení, kapitolu 17 - Příslušenství a osvětlení, kapitolu 18 - Výstrahy a označování, kapitolu 19 - Technická dokumentace a kapitolu 20 - Zkoušky a ověřování. Konečně norma obsahuje normativní Přílohu AA, informativní Přílohu BB, normativní Přílohu ZA, informativní Národní přílohu NA a normativní Přílohu AA. ČSN EN 60204-31 (33 2200) byla vydána v červnu 2000. Touto normou se nahrazují ČSN 33 2200-3-1 z 29.8.1990 a ČSN EN 60204-3-1 ze září 1997

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 60204-31 (33 2200) 1.6.2000
Náhled normy: