Označení:

ČSN EN 60519-10 (33 5002)

Datum vydání:

1.5.2006

Katalogové číslo:

75702

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se zabývá požadavky na bezpečnost elektrických odporových pásových ohřívacích systémů v průmyslovém a komerčním použití. Tato evropská norma se týká pásových ohřívacích systémů, které mohou obsahovat buď továrně vyrobené nebo na staveništi sestavené jednotky a které mohou představovat sériové ohřívací kabely, paralelní ohřívací kabely, ohřívací vložky nebo ohřívací panely, které mohou být sestaveny a/nebo zakončeny podle návodu výrobce pro připojení na napájecí zdroj o napětí do 450 V/750 V včetně. Typické aplikace zahrnují následující činnosti, ale nejsou na ně omezeny, jako ochrana proti zamrznutí trubek, nádrží a nádob, včetně požárních vodních systémů, udržování požadovaných teplot zařízení, včetně trubek, nádrží a nádob, zemní akumulace tepla, udržování teploty horké vody, odtávání sněhu z povrchů a odstraňování ledu ze střech a okapů

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-10 (33 5002) 1.5.2006
Náhled normy: