Označení:

ČSN EN 60834-1 (33 4690)

Datum vydání:

1.12.2000

Katalogové číslo:

60009

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60834-1:1999. Stanovuje provozní požadavky a doporučené zkušební metody pro zařízení pro přenos povelů ochran v elektrizační soustavě. Informace přenášená zařízením pro přenos povelů ochran mohou být v analogové nebo digitální podobě. Norma stanovuje také metodiku provozních zkoušek zařízení pro přenos povelů ochran

Počet stran:

52

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: