Označení:

ČSN EN 60865-1 (33 3040)

Datum vydání:

1.8.1997

Katalogové číslo:

21647

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje EN 60865-1:1993. Oznámení o schválení: Text IEC 865-1:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikace. Tato norma je určena pro výpočty mechanických a tepelných účinků zkratových proudů. Obsahuje normalizované postupy pro výpočet účinků zkratových proudů. Obsahuje normalizované postupy pro výpočet účinků zkratových proudů ve dvou následujících oddílech: 2 - Elektromagnetické účinky na tuhé a ohebné vodiče; 3 - Tepelné účinky na holé vodiče a elektrická zařízení. Pro kabely a izolované vodiče se odkazuje například na IEC 949 a IEC 986. Tato norma zahrnuje pouze střídavé systémy s jmenovitým napětím do 420 kV včetně. Norma obsahuje cca 50 stránek textu, který je doplněn vzorci pro výpočty, tabulkami a obrázky. ČSN EN 60865-1 (33 3040) byla vydána v srpnu 1997. Nahradila ČSN 33 3040 z 16.11.1990

Počet stran:

52

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: