Označení:

ČSN EN 60974-1-ed.3 (05 2205)

Datum vydání:

1.7.2006

Katalogové číslo:

76204

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

ed.3 Norma ČSN EN 60974-1 ed. 3 (05 2205) obsahuje bezpečnostní a konstrukční požadavky na zdroje svařovacího proudu pro obloukové svařování a příbuzné procesy. Je základní částí souboru norem ČSN EN 60974, který zahrnuje i přidružená zařízení, jako jsou podavače drátu, chladicí a plynové systémy, držáky elektrod, hořáky, spojovací zařízení pro vodiče apod. Třetí vydání je celkovou revizí včetně rozšíření o plazmové metody řezání a o identifikační značky, které jsou použitelné pro označení funkcí zařízení, metod svařování, svařovacích charakteristik a různých údajů a pokynů pro uživatele. V řadě případů došlo ke zpřesnění a rozšíření, například jsou doplněny požadavky na povrchové vzdálenosti na deskách plošných spojů, na primární unikající proud, na plastové materiály používané na kryty zdrojů, na svařovací vodiče atd. Norma stanovuje provedení a pořadí typových zkoušek, kusových zkoušek a zkoušek pro omezení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Výsledky oteplovací zkoušky se opravují o rozdíl mezi skutečnou teplotou okolního vzduchu a teplotou 40 °C. Přílohy byly rozšířeny o pokyny pro zjišťování účinnosti zdroje svařovacího proudu a o schéma zapojení pro měření primárního unikajícího proudu

Počet stran:

98

Mám zájem o normu ČSN EN 60974-1-ed.3 (05 2205) 1.7.2006
Náhled normy: