Označení:

ČSN EN 60974-10-ed.2 (05 2205)

Datum vydání:

1.8.2008

Katalogové číslo:

81711

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60974 specifikuje platné normy a zkušební metody pro vysokofrekvenční (r.f.) emise, platné normy a zkušební metody pro emisi harmonického proudu, kolísání napětí a blikání, požadavky na imunitu a zkušební metody pro spojitá a přechodná rušení šířená vedením a vyzařované rušení včetně elektrostatických výbojů. Tato norma platí pro zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy včetně zdrojů proudu a přídavných zařízení, například podavačů drátu, kapalinových chladicích systémů a zařízení pro zapalování a stabilizaci oblouku. Příbuznými procesy jsou například plazmové řezání a obloukové přivařování svorníků.Tato norma nespecifikuje základní bezpečnostní požadavky pro oblouková svařovací zařízení, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem, nebezpečná práce, koordinace izolací a příslušné zkoušky napětím. Zařízení pro obloukové svařování typově odzkoušené podle této normy a které splnilo požadavky této normy, se považuje za vyhovující pro všechna použití.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 60974-10-ed.2 (05 2205) 1.8.2008
Náhled normy: