Označení:

ČSN EN 60974-3-ed.2 (05 2205)

Datum vydání:

1.8.2008

Katalogové číslo:

81709

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní požadavky na průmyslová a profesionální zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, která se používají při obloukovém svařování a příbuzných metodách. Tato část IEC 60974 platí pro samostatná zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, která jsou buď připojena k oddělenému zdroji svařovacího proudu nebo umístěna se zdrojem svařovacího proudu v jednom krytu. Typicky příbuznými metodami jsou např. obloukové plazmové řezání a obloukové žárové stříkání kovů. Tato norma neobsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60974-3-ed.2 (05 2205) 1.8.2008
Náhled normy: