Označení:

ČSN EN 61000-4-4-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.5.2005

Katalogové číslo:

72931

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká odolnosti elektrických a elektronických zařízení proti opakovaným rychlým elektrickým přechodným jevům. Tato část uvádí požadavky na odolnost a postupy zkoušky týkající se rychlých elektric-kých přechodných jevů/skupin impulzů. Dále definuje rozsahy a zkušební úrovně a uvádí postupy zkoušky. Cílem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného opakovaným rychlým elektrickým přechodným jevům/skupinám impulzů na napájecích, signálových, ovládacích a zemních vstupech/výstupech.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-4-ed.2 (33 3432) 1.5.2005
Náhled normy: