Označení:

ČSN EN 61000-4-5-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78522

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká požadavků na odolnost zařízení proti jednosměrným rázovým impulzům způsobeným přepětími od spínacích a atmosférických přechodných jevů, zkušebních metod a rozsah doporučených úrovní zkoušky zařízení. Je definováno několik zkušebních úrovní týkajících se různých prostředí a podmínek instalace. Cílem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného rázovým impulzům. Zkušební metoda dokumentovaná v této části souboru norem popisuje konzistentní metodu určení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu. Tato norma definuje: - rozsah zkušebních úrovní; - zkušební zařízení; - zkušební sestavy; - postupy zkoušky. Úkolem popisované laboratorní zkoušky je vyšetření reakce zkoušeného zařízení za stanovených provozních podmínek na napětí rázového impulzu způsobeného spínáním a účinky blesku určitých ohrožujících úrovní. Záměrem není zkoušet izolační pevnost a odolnost zkoušených zařízení (EUT) proti namáhání vysokým na-pětím. V této normě není rovněž uvažováno injektování proudu blesku, tj. přímého úderu blesku

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-5-ed.2 (33 3432) 1.7.2007
Náhled normy: