Označení:

ČSN EN 61000-4-6-ed.3 (33 3432)

Datum vydání:

1.11.2009

Katalogové číslo:

84324

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká požadavků na odolnost a způsobů zkoušky elektrického a elektronického zařízení vystaveného elektromagnetickým rušením přicházejícím od záměrných vysokofrekvenčních vysílačů v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 80 MHz. Vyloučena jsou zařízení, pokud nemají alespoň jeden přívodní kabel (jako je síťové napájení, signální vedení nebo připojení k uzemnění), který může vytvářet vazbu zařízení na rušivá vysokofrekvenční pole. Cílem této normy je vytvoření společné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocování funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. Metoda dokumentovaná v této normě popisuje určení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu.

Počet stran:

68

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-6-ed.3 (33 3432) 1.11.2009
Náhled normy: