Označení:

ČSN EN 61241-2-2 (33 2335)

Datum vydání:

1.5.1997

Katalogové číslo:

22064

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 61241-2-2:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1241-2-2 s její opravou z května 1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část normy stanoví metodu zkoušek pro zjišťování elektrické rezistivity vrstvy prachu při stejnoměrném napětí. Je určena pro použití při navrhování, konstrukci, zkoušení a používání elektrických zařízení v prostorech s hořlavým prachem. Zkušební metoda není vhodná pro použití se známými výbušninami nebo látkami, které mají výbušné vlastnosti. Normalizovány jsou: zkušební zařízení a vzorek, postup při zkoušce a protokol o zkoušce. ČSN EN 61241-2-2 (33 2335) byla vydána v květnu 1997

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 61241-2-2 (33 2335) 1.5.1997
Náhled normy: