Označení:

ČSN EN 61400-11-ed.2 (33 3160)

Datum vydání:

1.6.2004

Katalogové číslo:

70228

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Účelem normy je stanovit jednotnou metodiku, která zajistí důslednost a přesnost měření akustických emisí větrných elektráren ( dále jen VE). Tato norma stanoví zásady měření, analýzy a definuje obsah protokolů o měření hluku VE. Norma bude sloužit všem stranám, které se podílejí na výrobě, projektování a povolování stavby VE, provozování a regulací provozu VE. Uplatnění technických zásad přesného měření a analýzy, tak jak jsou uvedeny v tomto dokumentu, musí být používáno všemi účastněnými stranami a mělo by zajistit, že další vývoj a provoz VE bude prováděn v ovzduší nepřetržité a věcné komunikace ve vztahu k životnímu prostředí. Od postupů měření a zpracování protokolů uvedených v této normě se očekává, že naměřené výsledky bude možno kdykoliv reprodukovat.

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-11-ed.2 (33 3160) 1.6.2004
Náhled normy: