Označení:

ČSN EN 61400-2-ed.2 (33 3160)

Datum vydání:

1.2.2007

Katalogové číslo:

77573

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

pojednává o filozofii bezpečnosti, zajištění kvality a inženýrské celistvosti malých větrných elektráren (SWT) a specifikuje požadavky na jejich bezpečnost, včetně návrhu, instalace, údržby a provozu při specifikovaných vnějších podmínkách. Účelem normy je poskytnout odpovídající úroveň ochrany proti možným poruchám z rizik systému během jeho životnosti. Norma se zabývá všemi podsystémy malých větrných elektráren, jako jsou ochranné mechanizmy, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy, nosná konstrukce, základy a elektrické spojení se zátěží. Protože tato část ČSN EN 61400 je podobná ČSN EN 61400-1, zjednodušuje ji a dělá podstatné změny, aby byla použitelná pro malé větrné elektrárny. Norma je používána pro větrné elektrárny s průtočnou plochou rotoru menší než 200 m2, generující elektrický proud o napětí menším než AC 1 000 V, nebo DC 1 500 v. Tato část normy může být použita společně s vhodnými normami IEC/ISO uvedenými v kapitole 2.

Počet stran:

84

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-2-ed.2 (33 3160) 1.2.2007
Náhled normy: