Označení:

ČSN EN 61850-10 (33 4850)

Datum vydání:

1.2.2006

Katalogové číslo:

74981

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-10:2005 (idt IEC 61850-10:2005). Norma platí pro automatizované systémy podřízené stanice (rozvodny). Norma definuje metody a abstraktní případy zkoušek pro zkoušení shody zařízení používaných v automatizovaných systémech rozvoden a metrické veličiny měřené u těchto zařízení podle požadavků IEC 61850-5. Uvádí konkrétní techniky měření použité při určování charakteristických parametrů, jejichž použití umožňuje snazší začlenění IED (inteligentních elektronických zařízení) do automatizovaných systémů, správně tato IED provozovat a zajišťovat aplikace podle konkrétního záměru. Norma specifikuje procedury zkoušek shody, zajištění kvality zkoušek a dokumentaci obsahující zprávu o zkoušce. Dále obsahuje architekturu zkušebního systému a přejímací kritéria. V závěru stanovuje požadavky na doplňující zkoušky a pro názornost uvádí v příloze šablony pro záznam zkušebních procedur.

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-10 (33 4850) 1.2.2006
Náhled normy: