Označení:

ČSN EN 61850-3 (33 4850)

Datum vydání:

1.12.2002

Katalogové číslo:

66069

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61850-3:2002 (idt IEC 61850-3:2002). Norma platí pro automatizované systémy v podřízených stanicích (rozvodnách). Definuje základní požadavky na komunikační síť, zejména požadavky na kvalitu (bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost apod.) a všeobecné požadavky (geografické apod.). Dále definuje podmínky pro okolní prostředí (teplota, vlhkost, barometrický tlak apod.) a pomocné služby (kvalitativní hodnoty napájecího napětí). Pro informaci uvádí v příloze způsoby zabezpečení přístupu před neoprávněným použitím.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-3 (33 4850) 1.12.2002
Náhled normy: