Označení:

ČSN EN 61850-5 (33 4850)

Datum vydání:

1.7.2004

Katalogové číslo:

70589

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-5:2003 (idt IEC 61850-5:2003). Norma platí pro automatizované systémy podřízené stanice (rozvodny). Jejím úkolem je normalizace přenosu dat mezi inteligentními elektronickými zařízeními a stanovení příslušných systémových požadavků. Popis funkcí, na základě pravidel stanovených touto normou, prováděných automatizovaným systémem rozvodny je použit pro určení požadavků na komunikaci mezi službami a rozvodnou a mezi jejími zařízeními. Cílem je zajištění funkční spolupráce pro veškeré interakce a zařízení od různých dodavatelů. K tomuto účelu obsahuje norma jednak trvalé konstrukční požadavky a jednak dynamické interakční požadavky. Norma dále stanovuje zásady pro přidělování funkcí a rozhraní a definuje úlohu jednotlivých rozhraní. Norma provádí kategorizaci funkcí a stanovuje koncepci logického uzlu a PICOM. Poskytuje seznam základních logických uzlů pro funkce zajišťované v rozvodně a zásady jejich použití. Norma obsahuje požadavky na vlastnosti podstatných zpráv, na integritu dat, na vlastnosti automatizovaného systému a doplňující požadavky na datový model. Norma je doplněna obrázky a přílohami názorně ilustrujícími uvedené prvky, zásady a požadavky.

Počet stran:

132

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-5 (33 4850) 1.7.2004
Náhled normy: