Označení:

ČSN EN 61850-7-410 (33 4850)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81287

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Předkládaná norma obsahuje všechny další logické uzly, neobsažené v IEC 61850-7-4:2003, nezbytné pro znázornění kompletního systému řízení a sledování vodní elektrárny. Většina Logických Uzlů v IEC 61850-7-410 které mají obecné použití, Logické Uzly jejichž názvy nezačínají písmenem "H", bude převedena do připravovaného 2. vydání IEC 61850-7-4. Stejně tak budou všechny Obecné Třídy Dat definované v IEC 61850-7-410 převedeny do připravovaného 2. vydání IEC 61850-7-3. Jakmile se připravovaná 2. vydání IEC 61850-7-3 a IEC 61850-7-4 vydají, bude IEC 61850-7-410 revidována, aby obsahovala pouze ty Logické Uzly, které jsou specifické pro použití u vodní elektrárny. Než se vydá 2. vydání IEC 61850-7-410 bude existovat určité období, kdy se určité specifikace Obecných Tříd Dat (CDC) a Logických Uzlů (LN) budou překrývat s IEC 61850-7-3 (připravované 2. vydání) a IEC 61850-7-4 (připravované 2. vydání). Během této doby budou platit specifikace v IEC 61850-7-3 (připravované 2. vydání) a IEC 61850-7-4 (připravované 2. vydání). IEC 61850-7-410 je součástí souboru IEC 61850. Tato Část IEC 61850 definuje další obecné třídy dat, logické uzly a datové objekty nezbytné pro použití IEC 61850 pro vodní elektrárnu. Logické Uzly a Datové Objekty uvedené v této Části IEC 61850 spadají do následujících oblastí použití: - Elektrické funkce. Tato skupina obsahuje LN a DO použité pro různé řídicí funkce, vážící se především k buzení generátoru. Nové LN a DO uvedené v této skupině nejsou specifické pro vodní elektrárny jsou více méně obecné pro všechny typy větších elektráren. - Mechanické funkce. Tato skupina obsahuje funkce vážící se k turbíně a jejímu příslušenství. Specifikace v tomto dokumentu jsou určeny pro vodní elektrárny, pro použití u jiných typů elektráren mohou být nezbytné modifikace. Některé obecněji použitelné funkce jsou však definovány pod skupinou K Logických Uzlů. - Hydrologické funkce. Tato skupina funkcí obsahuje objekty vážící se k průtoku vody, řízení a obhospodařování nádrží a přehrad. Ačkoli jsou specifické pro vodní elektrárny, lze zde uvedené LN a DO použít rovněž pro jiné typy systémů pro řízení vodního hospodářství společností. - Snímače. Elektrárna bude potřebovat snímače provádějící měření jiných údajů než jsou elektrické. Až na pár výjimek jsou tyto snímače obecné povahy a nejsou specifické pro vodní elektrárny. Všechny Logické Uzly jejichž názvy POZNÁMKA nezačínají písmenem "H" budou zahrnuty do připravovaného 2. vydání IEC 61850-7-4. Když bude tento dokument vydán, budou mít Logické Uzly v IEC 61850-7-4 (2. vydání) přednost před Logickými Uzly se stejným názvem v této Části IEC 61850 7-410

Počet stran:

84

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-7-410 (33 4850) 1.7.2008
Náhled normy: