Označení:

ČSN EN 61850-9-1 (33 4850)

Datum vydání:

1.2.2004

Katalogové číslo:

69484

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-9-1:2003 (idt IEC 61850-9-1:2003). Norma platí pro elektronické transformátory proudu a napětí s digitálním výstupem přes slučovací jednotku používaných pro elektronické měřicí přístroje a zařízení ochran jakožto součást automatizovaných systémů v podřízených stanicích (rozvodnách). Definuje mapování specifických komunikačních služeb pro komunikaci na úrovni pole rozvodny - proces a mapování na sériový jednosměrný vícebodový spoj bod-bod podle IEC 60044-8. Toto mapování je uvedeno pro jednotlivé vrstvy modelu OSI, pro přenos vzorkovaných hodnot a pro obecné třídy dat. Norma poskytuje návod pro definování odpovídajícího datového souboru, určení šířky pásma, definování názvů logických uzlů a názvů dat. Pro lepší srozumitelnost uvádí schéma elektronického transformátoru a příklad konfigurace.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-9-1 (33 4850) 1.2.2004
Náhled normy: