Označení:

ČSN EN 61968-1 (33 4900)

Datum vydání:

1.8.2004

Katalogové číslo:

70961

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-1:2004 (idt IEC 61968-1:2003). Norma je první ze souboru IEC 61968 určeného pro realizaci integrace mezi aplikacemi energetické společnosti. Norma definuje jednotlivá rozhraní pro hlavní prvky architektury systému řízení dodávky elektrické energie. Pro tato rozhraní zavádí požadavky vycházející z referenčního modelu rozhraní. Norma je určena pro zajištění funkční spolupráce mezi počítačovými systémy, bázemi a jazyky od různých dodavatelů. Norma určuje základní komerční činnosti distribuční společnosti včetně jejich členění na dílčí činnosti a abstraktní prvky. Stanovuje architekturu rozhraní a profil rozhraní, včetně nezbytných adaptérů prvků a aplikačních programových prostředků. Dále obsahuje model výměny informací a zásady pro hlášení prvků, ošetření chyb, zabezpečení a kontrolu oprávnění. Uvádí základní aspekty údržby systému řízení dodávky elektrické energie. Přílohy názorně doplňují normu o určení oblastí řízení distribuce obecné energetické společnosti, postup při zpracování souboru IEC 61968 i návod pro postup při zavádění integrace v rámci distribuční společnosti a přehled dat v konvenční energetické společnosti a její komerční funkce. Norma je základní normou souboru IEC 61968, umožňující pochopit zásady a postup při provádění integrace aplikací v energetické společnosti, podrobněji uvedené pro jednotlivé komerční činnosti v následných normách tohoto souboru.

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN EN 61968-1 (33 4900) 1.8.2004
Náhled normy: