Označení:

ČSN EN 61968-11 (33 4900)

Datum vydání:

1.5.2011

Katalogové číslo:

88135

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (958.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-11:2010 (idt IEC 61968-11:2010). Je částí souboru IEC 61968, který má sloužit k usnadnění integrace mezi aplikacemi v oblasti distribuce elektrické energie. Tento soubor norem je určen pro zajištění aplikací, které si potřebují vyměňovat data každých několik sekund, minut, nebo hodin. Tato norma definuje normalizovaný soubor rozšíření obecného informačního modelu (CIM) uvedeného v ČSN EN 61970-301, zajišťující definování zpráv v dalších Částech IEC 61968. Hlavní náplní této normy je informační model, který rozšiřuje základní CIM pro potřeby distribučních sítí, a rovněž pro integraci s celopodnikovými informačními systémy běžně používanými v energetických společnostech. Informační model je definován v UML, který je nezávislý na platformě a je to jazyk elektronicky zpracovatelný, takže jej lze užít k vytváření definic náplní zpráv v různých požadovaných formátech. Norma definuje CIM sestavy, modelování CIM pomocí UML, základní pojmy a příklady rozšířeních CIM pro distribuci, architekturu sestav ad. Tato norma je základem pro sestavování zpráv pro jednotlivé oblasti činnosti distribuční společnosti normalizované v ostatních Částech souboru IEC 61968

Počet stran:

156

Mám zájem o normu ČSN EN 61968-11 (33 4900) 1.5.2011
Náhled normy: