Označení:

ČSN EN 61968-9 (33 4900)

Datum vydání:

1.7.2010

Katalogové číslo:

86309

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (1138.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-9:2009 (idt IEC 61968-9:2009). Norma je součástí souboru IEC 61968 určeného pro realizaci integrace mezi aplikacemi energetické společnosti. Tato norma je Část 9 souboru IEC 61968 a definuje obsah informací pro soubor typů zpráv jež lze použít pro zajištění řady komerčních funkcí vážících se k odečtu a řízení elektroměrů. Obvyklá použití těchto typů zpráv zahrnují odečet elektroměru, řízení elektroměru, události u elektroměru, synchronizaci dat odběratelů a spínání u odběratelů. Ačkoliv je určena především pro elektrické distribuční sítě, lze IEC 61968-9 použít pro další aplikace integračního měření, včetně neelektrických měřených veličin nezbytných pro obsluhu plynových a vodovodních sítí. Předmětem normy je výměna informací mezi systémem integračního měření a ostatními systémy v rámci závodu dané společnosti. Konkrétní podrobnosti o komunikačních protokolech těchto používaných systémů nejsou náplní této normy. Tato norma zjišťuje a modeluje obecné možnosti, které lze případně zabezpečit moderními a/nebo tradičními infrastrukturami elektroměrů, včetně možností obousměrné komunikace, například regulace zátěže, dynamické stanovování cen, zjišťování výpadků, řídicí signály pro decentralizované zdroje energie (DER) a odečet na vyžádání. Možnosti a informace zajištěné systémem odečtu elektroměrů jsou důležité pro různé účely, zahrnující (ale neomezující se na) intervalová data, data o odběru podle času, data o energii (spotřeba a výroba) podle času, řízení vypínání, přerušení služby, obnovení služby, sledování kvality služby, analýzu distribuční sítě, plánování dodávky elektrické energie, omezení odběru, fakturování odběratelům a řízení prací. Tato norma rovněž rozšiřuje CIM (Obecný informační model) o zajištění výměny dat s elektroměrem

Počet stran:

248

Mám zájem o normu ČSN EN 61968-9 (33 4900) 1.7.2010
Náhled normy: