Označení:

ČSN EN 61970-402 (33 4910)

Datum vydání:

1.4.2009

Katalogové číslo:

82800

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je jedna z Částí souboru IEC 61970, který definuje rozhraní aplikačního programu (API - Application Program Interface) pro řídicí systémy společností. Tato norma vychází z prací na výzkumném programu (RP-3654-1) Výzkumného ústavu energetického (EPRI) "API v řídicích centrech (CCAPI)". Soubor IEC 61970-4xx definuje soubor rozhraní, která má realizovat určitá složka (nebo aplikace) pro výměnu informací s ostatními složkami a/nebo pro přístup k veřejně dostupným datům standardním způsobem. Rozhraní složek v souboru IEC 61970-4xx popisují konkrétní typy událostí a obsahy zpráv, které mohou aplikace použít nezávisle na jakékoliv konkrétní technologii složek. Realizace těchto zpráv s použitím konkrétní technologie složek je uvedena v souboru dokumentů IEC 61970-5xx. Dokumenty IEC 61970-4xx tudíž uvádějí model nezávislý na platformě (PIM - Platform Independent Model), zatímco dokumenty IEC 61970-5xx uvádějí model specifický pro platformu (PSM - Platform Specific Model). IEC 61970-402 obsahuje API služby, které jsou považovány za základní. Takto uvažují jejich existenci všechny ostatní Části v souboru IEC 61970-4xx. V důsledku toho jsou služby uvedené v IEC 61970-402 nezbytné u každé složky, která vyhovuje souboru IEC 61970-4xx. Specifikace rozhraní složek se odvolává na objekty entit pro oblast elektrizační soustavy definované v souboru IEC 61970-3xx: Obecný informační model (CIM). Tato norma obsahuje normativní i informativní text. Kapitoly jsou označeny jako normativní nebo informativní. Článek přebírá označení své kapitoly, pokud není nahrazeno označením článku nižší úrovně.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61970-402 (33 4910) 1.4.2009
Náhled normy: