Označení:

ČSN EN 61970-404 (33 4910)

Datum vydání:

1.6.2008

Katalogové číslo:

81163

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Specifikace vysokorychlostního přístupu k datům (HSDA - High Speed Data Access) v IEC 61970-404 definuje univerzální rozhraní pro efektivní výměnu dat. Specifikace uvažuje čekací doby (latence) způsobené místní sítí (LAN) zajišťující efektivní přenos dat i po dalších místních sítích. IEC 61970-404 vychází ze specifikace oddílu Přístup k datům ze Sběru dat v průmyslových systémech (DAIS DA) od Skupiny pro správu objektů (OMG). Základem pro OMG DAIS DA jsou specifikace OMG Prostředků pro přístup k datům (DAF) a OPC přístupu k datům (DA). OMG DAIS DA je model specifický pro platformu (PSM) s CORBA jako platformou a OPC DA je PSM s Microsoft COM jako platformou. IEC 61970-404 uvádí funkce těchto PSM způsobem nezávislým na technologii (tj. jako model nezávislý na platformě (PIM)). Proto objasňuje funkce na úrovni, kterou lze použít k vytvoření dalších PSM nebo která slouží jako úvod do existujících PSM, tj. DAIS DA a OPC DA. Realizátoři, kteří potřebují úvod do OMG DAIS DA a OPC DA, si musí přečíst tyto dokumenty. HSDA rozhraní je určeno pro spolupráci s ostatními rozhraními vycházejícími z IEC 61970. Z tohoto důvodu je možno použít informace vybrané z ostatních rozhraní pro přístup k téže informaci pomocí tohoto rozhraní, například: "identifikátory objektů, "názvy nebo identifikátory atributů, "názvy nebo identifikátory tříd. Článek 4.6 poskytuje univerzální mapování pro třídy a atributy CIM. Způsob organizování dat v serveru realizujícím HSDA rozhraní lze vidět pomocí prohledávacích rozhraní pro data a metadata. Je možno rovněž použít přímo rozhraní pro přístup k datům bez použití prohledávacích rozhraní, pokud klient předem zná identifikátory objektu, třídy a atributu. Identifikátory objektů lze získat pomocí dat z jiných rozhraní, například CIMXML souboru nebo rozhraní z IEC 61970-403. Informace o tom, jaké třídy a atributy jsou k dispozici budou uvedeny v dokumentech IEC 61970-45X, například SCADA data, výsledky estimátoru stavů, apod. IEC 61970-1 poskytuje referenční model EMS-API, z něhož vychází tato norma. V tomto referenčním modelu je zavedena terminologie použitá v této Části IEC 61970 a objasněna funkce CIS. IEC 61970-401 poskytuje přehled a strukturu norem CIS (IEC 61970-4XX). Mapování IEC 61970-404 na realizaci konkrétních technologií nebo PSM je dále uvedeno v samostatném souboru dokumentů, tj. připravované IEC 61970-5XX. U skutečných realizací se použijí připravovaná IEC 61970-5XX, OMG DAIS DA, OMG DAF nebo OPC DA

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 61970-404 (33 4910) 1.6.2008
Náhled normy: