Označení:

ČSN EN 61970-405 (33 4910)

Datum vydání:

1.6.2008

Katalogové číslo:

81164

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Specifikace generického zpracování událostí a vyžádání (GES) v IEC 61970-405 definuje univerzální rozhraní pro efektivní výměnu zpráv. Specifikace uvažuje čekací doby (latence) způsobené místní sítí (LAN) zajišťující efektivní výměnu dat i po dalších místních sítích. API pro generické zpracování událostí a vyžádání (GES) je uvažováno pro poskytnutí jednoho z primárních prostředků pro dosažení integrace aplikací. Kromě této náplně GES API určují ostatní API vysokou výkonnost, potřeby interakce v reálném čase pro aplikaci v pracujícím systému a rovněž generický přístup k datům na principu požadavku/odpovědi. IEC 61970-405 vychází ze specifikace oddílu Výstrahy a Události ze Sběru dat v průmyslových systémech (DAIS A E) od Skupiny pro správu objektů (OMG). Základem pro OMG DAIS A E jsou specifikace OMG Prostředků pro přístup k datům (DAF) a OPC Výstrahy a Události (A E). OMG DAIS A E je model specifický pro platformu (PSM) s CORBA jako platformou a OPC A E je PSM s Microsoft COM jako platformou. Realizátoři, kteří potřebují úvod do OMG DAIS A E a OPC A E, si musí přečíst tyto dokumenty. GES rozhraní je určeno pro spolupráci s ostatními rozhraními vycházejícími z IEC 61970. Z tohoto důvodu je možno použít informace vybrané z ostatních rozhraní pro přístup k téže informaci pomocí tohoto rozhraní, například: - identifikátory objektů, - názvy nebo identifikátory atributů, - názvy nebo identifikátory tříd. Způsob organizování dat v serveru realizujícím GES rozhraní lze vidět pomocí prohledávacích rozhraní pro data a metadata. Je možno rovněž použít přímo rozhraní pro přístup k datům bez použití prohledávacích rozhraní, pokud klient předem zná identifikátory objektu, třídy a atributu. Identifikátory objektů lze získat pomocí dat z jiných rozhraní, například CIMXML souboru nebo rozhraní z IEC 61970-404. Informace o tom, jaké třídy a atributy jsou k dispozici budou uvedeny v dokumentech IEC 61970-45X. IEC 61970-405 uvádí funkce způsobem nezávislým na technologii, tj. jako specifikaci nezávislou na platformě (PIM). Proto objasňuje funkce na úrovni, kterou lze použít k vytvoření dalších PSM nebo která slouží jako úvod do existujících PSM, tj. DAIS A E a OPC A E. Realizátoři, kteří potřebují úvod do OMG DAIS A E a OPC A E, si musí přečíst tyto dokumenty. IEC 61970-405 se skládá ze dvou částí: - SCADA výstrahy a události, což je specifikace nezávislá na platformě (PIM) převzatá z DAIS A E a OPC A E. Tato část se nazývá "Generické zpracování událostí a vyžádání výstrah a událostí" (GES A E). - Generické zpracování zpráv, což je generalizace SCADA výstrah a událostí. Tato část se nazývá pouze "Generické zpracování událostí a vyžádání" (GES). IEC 61970-1 poskytuje referenční model EMS-API, z něhož vychází tato norma. V tomto referenčním modelu je zavedena terminologie použitá v této Části IEC 61970 a objasněna funkce CIS. IEC 61970-401 poskytuje přehled a strukturu norem CIS (IEC 61970-4XX). IEC 61970-402 poskytuje základní služby a používá se společně s ostatními dokumenty IEC 61970-4XX. Tato specifikace rozšiřuje Obecné Služby tak, aby se zajistil pro aplikace při výměně CIM dat mechanizmus založený na vyžádání událostí. Mapování IEC 61970-405 na realizaci konkrétních technologií nebo modelů specifických pro platformu (PSM) je dále uvedeno v samostatném souboru dokumentů, tj. připravované IEC 61970-5XX. U skutečných realizací se použijí připravovaná IEC 61970-5XX, OMG DAIS A E, OMG DAF nebo OPC A E.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61970-405 (33 4910) 1.6.2008
Náhled normy: