Označení:

ČSN EN 61970-453 (33 4910)

Datum vydání:

1.4.2009

Katalogové číslo:

82830

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-453:2008 (idt IEC 61970-453:2008). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení elektrické energie (EMS). Norma definuje směrnice pro výměnu definic grafických schémat. Obsahuje obecné případy použití výměny definic zobrazování grafických schémat a směrnice pro provázání těchto definic schémat s CIM daty. Dále obsahuje směrnice pro správu definic schémat pomocí řady revizí. Definuje prezentační logiku, logiku interakce s uživatelem, komplexní objekty a úrovně. Norma je důležitá pro výměnu grafických objektů a příslušných metadat mezi různými systémy (GIS, řídicí systém, plánovací systém, automatizovaný systém stanice).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61970-453 (33 4910) 1.4.2009
Náhled normy: