Označení:

ČSN EN 62013-2-ed.2 (33 0384)

Datum vydání:

1.1.2007

Katalogové číslo:

77638

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí podrobnosti týkající se funkčních vlastností a ostatních bezpečnostních vlastností, včetně požadavků týkajících se místa pro připojení jiných zařízení, které nejsou uvedeny v ČSN EN 62013-1, avšak jsou důležité pro bezpečnost a pracovní podmínky uživatele. Může být rovněž použita pro přilbové svítidla určená pro použití v dolech, které nejsou ohroženy výskytem metanu. Je-li tato část normy použita samostatně pro neplynující doly, mají být odpovídající konstrukční požadavky dohodnuty mezi dodavatelem a uživatelem a pokud možno, odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 62013-1

Počet stran:

16

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: