Označení:

ČSN EN 62282-2 (33 6000)

Datum vydání:

1.6.2005

Katalogové číslo:

73291

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Moduly palivových článků jsou elektrochemická zařízení, která přeměňují trvale přiváděné palivo, jako je vodík nebo vodíkem obohacené plyny, alkoholy, uhlovodíky a oxidanty na stejnosměrnou elektrickou energii, teplo vodu a jiné vedlejší produkty. Norma uvádí minimální požadavky na bezpečnost a funkci modulů palivových článků. Platí pro moduly palivových článků, které používají dále uvedené elektrolytické chemické systémy: - alkalické; - membránu pro výměnu protonů (včetně přímých methanolových palivových článků); - kyselinu fosforečnou; - tekuté uhličitany; - moduly palivových článků s tuhými kysličníky. Moduly palivových článků mohou být dodávány se závěrem nebo bez závěru a mohou pracovat při významných tlacích nebo při tlaku blízkém okolnímu tlaku. Norma se zabývá pouze podmínkami, které mohou vytvářet nebezpečí pro osoby a způsobit škody mimo modul palivového článku. Norma se nezabývá ochranou proti poškození samotného modulu palivového článku, pokud toto poškození nevede k ohrožení okolí. Norma neplatí pro palivové články, určené pro použití v automobilech. Moduly palivových článků jsou vždy součástí finálního výrobku. Tyto výrobky vyžadují odpovídající hodnocení podle bezpečnostních požadavků pro tyto finální výrobky

Počet stran:

86

Mám zájem o normu ČSN EN 62282-2 (33 6000) 1.6.2005