Označení:

ČSN EN 62282-5-1 (33 6000)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

80135

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro konstrukci, označování a zkoušení AC a DC přemístitelných napájecích systémů na palivové články. Tyto systémy na palivové články jsou přemístitelné a nejsou upevněny nebo jinak zajištěny v daném místě. Účelem přemístitelného systému na palivové články je vytvořit použitelný zdroj energie. Tato norma platí pro přemístitelné napájecí systémy na palivové články, se jmenovitým výstupním napětím do AC 600 V , nebo DC 850 V pro vnitřní a venkovní použití v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Tato norma neplatí pro přemístitelné napájecí systémy na palivové články, které jsou; a) trvale připojeny (pevné vedení) k elektrickému rozvodnému systému; b) trvale připojeny na systém pro distribuci paliva; c) dodávají elektrickou energii do sítě; d) napájecí systémy na palivové články pro pohonné nebo pomocné jednotky silničních vozidel; e) systémy miniaturních napájecích zdrojů na palivové články. V rozsahu platnosti této normy jsou zahrnuty dále uvedená paliva a výchozí produkty: zemní plyn; zkapalněné uhlovodíkové plyny jako je propan a butan; kapalné alkoholy, například methanol, ethanol; benzín; nafta; kerosén; vodík; kovy (např. Mg, Al nebo Zn) nebo slitiny kovů, ponořené do elektrolytu (např. vodní roztok solí nebo alkálií) ve vzduchu nebo kyslíku; chemické hydridy. Tato norma nebrání použití jiných paliv nebo okysličovadel ze zdrojů jiných než je vzduch, za předpokladu, že zvláštní rizika jsou pokryta dodatečnými požadavky. Hranice systému Celkový návrh přemístitelného napájecího systému, předpokládaný touto normou musí tvořit sestavu některých nebo všech dále uvedených systémů (viz obrázek 1), podle potřeby integrovaných tak, aby zajišťovaly dále uvedené požadované funkce: Systém pro zpracování paliva: zařízení pro chemické zpracování a příslušné výměníky tepla a řízení, nutné pro úpravu paliva na složení vhodné pro svazek palivových článků. Systém pro zpracování okysličovadla: systém, který měří, upravuje, zpracovává a může i stlačovat dodávanou látku pro její využití v palivovém článku. Systém pro řízení tepla: zajišťuje chlazení a odvádění tepla pro udržení tepelné rovnováhy v napájecím systému na palivové články a může zajišťovat rekuperaci přebytečného tepla a může pomáhat při ohřívání výkonového řetězce při spouštění. Systém pro úpravu elektrické energie: zařízení, které se používá pro úpravu amplitudy nebo tvaru vlny napětí nebo jinak přeměňuje nebo reguluje výstupy ze zdroje energie. Automatický řídicí systém: sestava snímačů, ovládačů, ventilů, vypínačů a logických prvků, který udržuje parametry napájecího systému na palivové články ve výrobcem stanovených mezích bez ručního zásahu. Modul palivového článku: sestava jednoho nebo více svazků palivových článků, která elektrochemicky převádí chemickou energii na elektrickou energii a tepelnou energii a který je určen pro zabudování do systému pro výrobu energie. Systém dodávky paliva: může být integrovaný do přemístitelného napájecího systému na palivové články nebo dodáván jako výměnný a znovu naplnitelnou sestavu zásobníku. Vlastní (vnitřní) akumulace energie: vnitřní zdroj energie, určený jako podpora nebo doplněk k modulu palivových článků pro dodávání energie do vnitřních nebo vnějších zátěží (spotřebičů). Systém větrání: zajišťuje, pomocí mechanických prostředků, vzduch pro skříně s napájecím systémem na palivové články. Systém pro úpravu vody: provádí úpravu a čištění použité nebo přidané vody pro její použití v napájecím systému na palivové články.

Počet stran:

64

Mám zájem o normu ČSN EN 62282-5-1 (33 6000) 1.12.2007