Označení:

ČSN EN 62395-1 (33 5004)

Datum vydání:

1.6.2007

Katalogové číslo:

78646

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 62395 specifikuje požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy a obsahuje všeobecné požadavky na zkoušky. Tato norma se týká pásových ohřívacích systémů, které mohou obsahovat buď továrně vyrobené nebo v provozu sestavené (na pracovním místě) jednotky a kterými mohou být sériové ohřívací kabely, paralelní ohřívací kabely, ohřívací vložky nebo ohřívací panely, které byly sestaveny a/nebo ukončeny podle návodu výrobce pro připojení na napájecí napětí do 450 V - 750 V včetně. Tato norma také obsahuje požadavky na montáž připojení a kontrolní metody používané u pásových ohřívacích systémů. Tato norma neobsahuje ani neumožňuje jakékoliv aplikace v potencionálně výbušných atmosférách. Tato norma se nezabývá indukčním ohřevem, impedančním ohřevem nebo ohřevem s povrchovým jevem. Pásové ohřívací systémy mohou být seskupeny do různých typů aplikací a různé podmínky zjištěné při a po instalaci si vynucují různé požadavky na zkoušení. Pásové ohřívací systémy jsou obvykle certifikovány pro specifický typ instalace nebo aplikace. Typické aplikace pro různé typy instalace zahrnují, ale nejsou omezeny na instalace pásového ohřívání pro povrchové ohřívání potrubí, nádrží a připojeného zařízení, instalace pásového ohřívání v prostorech vystavených venkovnímu prostředí, instalace se zabudovaným pásovým ohříváním, instalace s pásovým ohřevem uvnitř instalačních trubek nebo potrubí, rozpouštění sněhu v kanálu.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 62395-1 (33 5004) 1.6.2007
Náhled normy: