Označení:

ČSN EN ISO 1071 (05 5317)

Datum vydání:

1.1.2005

Katalogové číslo:

71949

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma klasifikuje svařovací materiály na základě chemického složení pro tavné svařování druhů výrobků z nelegované litiny;jako je šedá litina, temperovaná litina, tvárná litina, trubky, fitinky,a příslušenství z tvárné litiny apod. Pro svařování litiny jsou používány dvě různé metody ; metoda se svařovací materiály, které produkují svarový kov podobný základnímu kovu a metoda se svařovacími materiály, které produkují odlišný svarový kov. Norma specifikuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod,drátů a plněných elektrod pro obloukové svařování,tyčinek pro svařování TIG a pro plamenové svařování nelegovaných litin.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 1071 (05 5317) 1.1.2005
Náhled normy: