Označení:

ČSN EN ISO 11970 (05 0327)

Datum vydání:

1.9.2010

Katalogové číslo:

81023

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví způsob schvalování specifikace postupu svařování (WPS) pro výrobní svařování odlitků. Definuje podmínky pro provedení schvalovacích zkoušek a rozsah platnosti schváleného postupu svařování pro všechny praktické svářečské operace v rozsahu základních proměnných. Zkoušky musí být provedeny podle této mezinárodní normy, pokud nejsou zákazníkem nebo dohodou mezi smluvními stranami stanoveny doplňující zkoušky. Norma platí pro obloukové svařování ocelových odlitků. Po dohodě mezi smluvními stranami mohou být zásady této normy použity i pro jiné metody tavného svařování. Kromě zkoušek , které jsou stanoveny touto normou může odběratel, pro získání více informací v případě zvláštního servisu, materiálu nebo výrobních podmínek, stanovit další komplexní zkoušky, například podélné zkoušky tahem svaru, zkoušky lámavosti, chemické rozbory, stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelích, tažnosti, zkoušky rázem v ohybu na tělesech Charpy "V", radiografie a pod

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 11970 (05 0327) 1.9.2010
Náhled normy: