Označení:

ČSN EN ISO 14113 (05 4247)

Datum vydání:

1.6.2009

Katalogové číslo:

83545

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14113:2008. Norma stanovuje požadavky na pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami určené pro stlačené, zkapalněné a rozpuštěné plyny do nejvyššího pracovního tlaku 45 MPa (450 bar) a v rozsahu teploty okolí od -20 °C do +60 °C. Lze ji použít pro hadice s koncovkami používané k připojení tlakových lahví na stlačené technické plyny ke sběrným nebo rozdělovacím potrubí bez jakékoliv redukce tlaku. Norma obsahuje charakteristiky konstrukce hadic, koncovek a hadic s koncovkami. Uvádí rozměry a mezní úchylky. Dále jsou zde uvedeny zkoušky duše a obalu, typové schvalovací zkoušky a provozní zkoušky Norma obsahuje také požadavky na značení, balení a provozní pokyny. V příloze je uveden popis zkoušky hadic s koncovkami rozkladem acetylénu při vysokém tlaku, zkoušky nárůstu tlaku kyslíku a důvody instalace kyslíkového zařízení.

Počet stran:

16

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: